Vua minh mạng thọ bao nhiêu tuổi

*

2. Vua Minc Mạng (1820-1840)

*

3. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

*

4. Vua Tự Đức (1848-1883)

*

5. Vua Dục Đức (1883, 3 ngày)

6. Vua Hiệp Hòa (1883, 4 tháng).

Bạn đang xem: Vua minh mạng thọ bao nhiêu tuổi

*

7. Vua Kiến Phúc (1883-1884)

8. Vua Hàm Nghi (1884-1885)*

*

9. Vua Đồng Khánh (1886-1888)

*

Sau binc biến đổi năm 1885, vua Hàm Nghi bỏ ntua quà ra Tân Sngơi nghỉ, triều đình Huế thảo luận cùng với Pháp chuyển Ưng Đường đăng quang, đặt niên hiệu là Đồng Khánh.

10.Vua Thành Thái (1889-1907)

*

Vua Đồng Khánh mất, triều đình Huế được sự gật đầu của Pháp đang chuyển Bửu Lân đăng vương vào ngày 1 mon hai năm 1889 cùng với niên hiệu là Thành Thái, cơ hội new 10 tuổi.

Xem thêm:

Vua Thành Thái là người có bốn tưởng hiện đại (cắt tóc nđính thêm, lái ô tô, xuồng máy) và có tư tưởng kháng Pháp. Vì vậy, sau 19 năm sống ngôi, dưới áp lực của Pháp, triều đình Huế lấy cớ nhà vua mắc bệnh tâm thần và đề nghị thoái vị. Sau đó, ông bị Pháp đưa theo an trí làm việc Vũng Tàu. Năm 1916, ông bị Pháp cướp đi đày sinh hoạt đảo Réunion (Châu Phi).

Năm 1947, ông được trở về sinh sống ngơi nghỉ TPhường. Sài Gòn cho đến lúc mất. Ông mất ngày 9 tháng 3 năm 1955, tbọn họ 77 tuổi.

Vua Thành Thái gồm 45 người bé (19 trai, 26 gái).

11. Vua Duy Tân (1907-1916)

*

12. Vua Khải Định (1916-1925)

*

13. Vua Bảo Đại (1926-1945)

*