Số Ca Nhiễm Covid Ngày Hôm Nay

Cập nhật: Ngày 7 tháng 3 năm 2022 Theo Lệnh của Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara, cơ sở bảo đảm y tế của quý vị BẮT BUỘC PHẢI cho QUÝ VỊ XÉT NGHIỆM COVID-19. Hãy hiểu nguyên văn Lệnh ở đây.​Trước tình trạng các trường hòa hợp nhiễm tăng vọt cấp tốc vì trở nên thể Omicron, Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara đã phát hành lệnh y tế bắt đầu yêu cầu các nhân viên đang thao tác trong một số môi trường xung quanh cụ thể có nhiều rủi ro truyền nhiễm phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa COVID-19 (ví dụ: sẽ tiêm ngừa đầy đủ và đang tiêm liều cung ứng ngừa COVID-19 trường hợp đã kết đúc đủ điều kiện). Lệnh của Viên Chức Y Tế phân tử Santa Clara Được cập nhật Và sửa sang Về câu hỏi Yêu cầu Nhân Viên trong các Môi Trường có không ít Rủi Ro Lây Nhiễm rộng Phải update Tình Trạng Tiêm dự phòng Covid-19 - Ngày 7 tháng 3 năm 2022


Tất cả các dữ liệu thống kê về COVID-19 của Quận phân tử đã gửi sang sử dụng bạn dạng Thăm Dò Ước Đoán số lượng dân sinh Cộng Đồng Hoa Kỳ trong 5 năm của viên Kiểm Kê số lượng dân sinh Hoa Kỳ. Gần như ước đoán số lượng dân sinh này cho thấy số liệu đúng đắn hơn về dân sinh và các thống kê dân số trong Quận hạt của bọn họ dựa bên trên dữ liệu điều tra dân số sơ bộ của năm 2020. Trước đây, các dữ liệu những thống kê của họ đã sử dụng Bảng Dự Đoán số lượng dân sinh Quận Hạt của cục Tài Chánh tiểu Bang dựa trên Sắc Tộc/Chủng Tộc cùng Độ Tuổi.

Bạn đang xem: Số ca nhiễm covid ngày hôm nay

Các cập nhật trên bảng thống kê, bao hàm cả tin tức về tiêm ngừa vẫn được tạm ngưng để tập hợp dữ liệu với tè bang California; một khi vụ việc này được giải quyết, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục update theo lịch trình đã định. Các quận hạt đang sẵn có những giao động tạm thời trong số liệu tiêm ngừa nhận thấy từ tiểu Bang California bởi quá trình phối kết hợp dữ khiếu nại trong hệ thống số liệu tiêm phòng ngừa của đái Bang. Quận Hạt mong muốn sẽ xử lý được quá trình kết hợp dữ kiện cùng những giao động về tiêm ngừa này vào thời điểm giữa tháng Tư 2022.

Xem thêm:


**Dữ liệu về các trường hợp tử vong vẫn được update vào mỗi thiết bị Sáu

Các thống kê về COVID-19 khác hoàn toàn có thể tìm thấy tại tài liệu và report về COVID-19.

Số liệu tử vong tạm bợ thời rất có thể chưa được thống kê lại vì các trường thích hợp tử vong đang rất được điều tra.

 

Các tin tức Mới quan lại Trọng

Lệnh Của Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara Được update Và sửa chữa Về việc Yêu ước Nhân Viên trong những Môi Trường có nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm rộng Phải update Tình Trạng Tiêm ngừa COVID-19Ban hành ngày 7 mon 3 năm 2022

Hủy bỏ Lệnh Y Tế phát hành Ngày 2 mon 8, 2021 yêu Cầu tất cả Mọi fan Phải với Khăn bít Mặt bên phía trong NhàBan hành ngày 28 tháng 2 năm 2022

Lệnh Yêu cầu Cơ Sở chăm sóc Y Tế cung ứng Xét NghiệmBan hành ngày 31 tháng một năm 2022