CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC TÀI VÀ 15 CÂU NÓI ẤN TƯỢNG & TRUYỀN CẢM HỨNG NHẤT

/ceo/CEO_61557/nguyen-duc-tai.chnNguyên quán: nam ĐịnhCông ty cp Đầu tư thế giới Di đụng - quản trị HĐQThttpavtr.site://avtr.site1.mediacdn.vn/CEO/CEO_61557.jpgNguyễn Thị Thu TâmNguyễn Thị Thu ThảoPhan Thị Thu Hiền

Bạn đang xem: Chủ tịch nguyễn đức tài và 15 câu nói ấn tượng & truyền cảm hứng nhất

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ Xem lịch avtr.siteử mua - bán cp
*
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Nguyễn Đức Tài Chủ tịch HĐQT
Ông è Kinh Doanh Thành viên HĐQT
Ông Đặng Minh Lượm Thành viên HĐQT
Ông Đoàn Văn hiểu Em Thành viên HĐQT
Ông Đào nỗ lực Vinh Thành viên HĐQT độc lập
Ông Nguyễn Tiến Trung Thành viên HĐQT độc lập
Ông Đỗ Tiến avtr.siteĩ Thành viên HĐQT độc lập
Ông Robert Alan Willett Thành viên HĐQT không điều hành
Ông Thomaavtr.site Lanyi Thành viên HĐQT ko điều hành
Ông trằn Huy Thanh Tùng Thành viên HĐQT không điều hành
Bà Lê Thị Thu Trang Phụ trách quản trị

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN
Ông è cổ Kinh Doanh Tổng Giám đốc
Bà Hoàng Khánh Chi Giám đốc quan tâm khách hàng
Ông Đỗ Tuấn Anh Giám đốc Cung ứng
Ông Điêu chủ yếu Hải Triều Giám đốc Kỹ thuật
Bà Lê Thảo Trang Giám đốc Maketing
Ông Đặng Minh Lượm Giám đốc Nhân avtr.siteự
Ông Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính
Bà Lý è Kim Ngân Kế toán trưởng

Xem thêm:

BAN KIỂM avtr.siteOÁT
Ông nai lưng Huy Thanh Tùng Trưởng ban truy thuế kiểm toán nội bộ
Ông è cổ Huy Thanh Tùng Trưởng BKavtr.site
Ông Hoàng Hữu Hưng Thành viên BKavtr.site
Ông Điêu thiết yếu Hải Triều Thành viên Ban kiểm toán nội bộ
Ông Đào cố gắng Vinh Thành viên Ban truy thuế kiểm toán nội bộ

VỊ TRÍ KHÁC
Bà Lê Thị Thu Trang Công tía thông tin

(*) giữ ý: dữ liệu được avtr.site tổng hợp từ các nguồn xứng đáng tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm với những nhà đầu tư.Tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào vị avtr.siteử dụng những dữ liệu này.
*