LATELY LÀ DẤU HIỆU CỦA THÌ NÀO

Mỗi thì trong tiếng Anh đều có dấu hiệu nhận thấy riêng, cùng thì hiện tại hoàn thành cũng vậy, thậm chí là còn không ít dấu hiệu nữa. Làm sao là since, for rồi just, already,….Cùng giờ Anh miễn phí điểm lại những dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tại chấm dứt trong bài viết dưới trên đây nhé!


Dấu hiệu nhận ra của thì lúc này hoàn thành

Khi trong câu bao hàm từ sau đây, kết hợp với nghĩa ta hoàn toàn có thể nhìn ra đây có phải câu thực hiện thì hiện nay tại xong xuôi hay không. 

1. Since với For

Đây là nhì giới trường đoản cú đi với thời hạn điển hình mang lại thì hiện tại hoàn thành. Vào đó: 

for + quãng thời gian: trong tầm (for a year, for a long time, …)

since + mốc/điểm thời gian: từ lúc (since 1977, since March, …)

Ví dụ:

He has taught English for 10 years. 

Anh ấy đang dạy giờ đồng hồ Anh được 1à năm rồi.

Bạn đang xem: Lately là dấu hiệu của thì nào

Justin Bieber has been famous since he was 17 years old.

Justin Bieber đã nổi tiếng kể từ khi cậu ấy 17 tuổi.

2. Already, Never, Ever, Just

Vị trí: che khuất “have/ has” cùng đứng trước cồn từ phân trường đoản cú II, already rất có thể đứng cuối câu. 

Nghĩa: 

Already: rồi (đã… rồi)Never: chưa bao giờEver: từ bỏ trước mang lại nayJust: vừa, mới

Ví dụ:

I have done my homework already = I have already done my homework.

Tôi sẽ làm bài bác tập rồi.

We have never tried lớn drive a motorbike.

Chúng tôi chưa bao giờ thử tài xế máy.

This is the highest man they have ever met.

Đây là người cao nhất mà bọn họ từng thấy (từ trước cho nay).

My students have just finished their test.

Học sinh của mình vừa ngừng xong bài bác kiểm tra.

*

3. Recently, Lately: ngay sát đây, vừa mới

Vị trí: mở màn hoặc cuối câu

Ví dụ:

Recently, my mother has felt tired. = My mother has felt tired recently.

Mẹ tôi vừa mới đây cảm thấy khá mệt.

I have seen this movie recently.

Tôi sẽ xem tập phim này sát đây.

Daniel has lost his wallet lately.

Daniel vừa mới làm mất ví.


tải về Ebook mod Não phương thức – Hướng dẫn bí quyết học giờ đồng hồ Anh thực dụng, dễ dàng dàng cho những người không có năng khiếu sở trường và mất gốc. Hơn 205.350 học tập viên đã vận dụng thành công với quãng thời gian học logic này.
TẢI NGAY

4. Before: trước đây

Vị trí: đứng cuối câu. 

Ví dụ:

She has never learnt French before.

Cô ấy chưa bao giờ học giờ đồng hồ Pháp trước đây.

I have heard this story once before.

Xem thêm:

Tôi vẫn nghe mẩu chuyện này một lượt trước đây.

5. Yet: chưa

Từ yet mở ra cho câu che định và câu hỏi, đứng nghỉ ngơi cuối câu.

Ví dụ:

My team hasn’t finished the project yet.

Đội của tôi chưa xong xuôi xong dự án. 

Have you cooked dinner yet?

Bạn vẫn nấu buổi tối chưa? 

6. So far = until now = up to lớn now = up lớn the present: cho tới bây giờ

Những tự này rất có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

So far, they have met with no success.

Đến giờ, họ vẫn chưa tồn tại được thành công nào.

I haven’t had lớn borrow any money up khổng lồ now.

Tôi không mượn được ngẫu nhiên chút tiền nào cho tới thời điểm này.

7. In/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua 

Ví dụ: 

During the past 5 years, the company has sold 10,000 cars.

Trong 5 năm qua, công ty đã bán được 10 nghìn cái xe.

Over the last 4 months, we have visited 15 cities.

Trong vòng 4 mon qua, cửa hàng chúng tôi đã cho tới thăm 15 thành phố.

8. So sánh hơn nhất/ mốc giới hạn + thì bây giờ hoàn thành

This is the (so sánh nhất) + thì hiện tại hoàn thành

This is the (first/ second/ only…) time + thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh ngươi in Vietnam. 

Đây là lần thứ nhất tôi được nạp năng lượng Bánh Mì sinh sống Việt Nam.

This is the best champagne I have ever drank. 

Đây là loại sâm panh ngon nhất mà tôi từng uống.

9. All day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời)

Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại chấm dứt cuối cùng sẽ là có các từ trên ngơi nghỉ cuối câu.

Ví dụ:

My mèo has run all day.

Mèo của tớ đã chạy một ngày dài rồi. 

We have talked all night and get so tired now.

Chúng tôi đã rỉ tai cả tối và cảm thấy rất mệt nhọc bây giờ. 

Bài tập về lốt hiệu nhận thấy thì hiện tại tại dứt có đáp án

Kiểm tra xem mình đã làm rõ dấu hiệu phân biệt thì hiện tại tại ngừng hay chưa bằng phương pháp hoàn thành các bài tập dưới đây và check ngay đáp án cùng Step Up

Bài 1: Hoàn thành câu với gợi ý cho sẵn

A: bởi you know where is dad? B: Yes, ….. (I/just/see/him)A: What time does the train leave? B: ….. (it/already/leave)A: What’s in the newspaper today? B: I don’t know ….. (I/not/read/it yet)A: Is Jack coming to lớn the cinema with us? B: No, ….. (he/already/see/the film)A: Are your friends here yet? B: Yes, ….. (they/just/arrive)

Đáp án:

I have just seen him.It has already left. I haven’t read it yet.He has seen the film already.They have just arrived. 

Bài 2: Đọc và viết lại câu với tự just, yet & already

Your mom went out. Five minutes later, the phone rings & someone says “Can I speak lớn your mom?”

You say: I’m afraid .… (go out).

You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts khổng lồ take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

You are going to lớn a restaurant tonight. You phoned to reserve a table. Later your friend says: “Shall I phone to lớn reserve a table”

You say: No, … (do/it).

You know that a friend of yours is looking for a place lớn live. You want lớn ask him.

You say: … ? (find).

You are thinking about where khổng lồ go for your holiday. A friend asks: “Where are you going for your holiday?”

You say: … (not/decide).

Đáp án:

I’m sorry. My mom has just gone out.  I haven’t finished it yet. No, I have already done it.  Have you found any place khổng lồ live yet?  I haven’t decided yet.

Bài 3: Chia dạng đúng động từ (quá khứ solo hoặc hiện tại hoàn thành)

When………you………this beautiful dress? (to design)Luckily, my mother………into the bus. (not/ lớn crash)The boys………the ring of their bicycles, we can’t use them now. (take off).………you………your aunt last week? (phone)He never ………milk at school. (not/ drink)The police……… three suspects early this morning. (arrest)She………to japan last month but she just………back. (go/ come)Dan………two phones this year. (already/ to lớn buy)How many matches………so far this season? (your team/ win)Tony……… football yesterday. (play)

Đáp án:

When did you thiết kế this beautiful dress?Luckily, my mother didn’t crash into the bus.The boys have taken off the ring of their bicycles, we can’t use them now. Did you phone your aunt last week?He has never drunk milk at school.The police arrested three suspects early this morning. She went to japan last month but she has just come back.Dan has already bought two phones this year.How many matches has your team won so far this season? Tony played football yesterday. 

Bài viết trên sẽ điểm lại toàn thể dầu hiệu nhận ra của thì hiện tại ngừng đi kèm với lấy ví dụ minh họa và bài bác tập đưa ra tiết. Tương đối nhiều tín hiệu một chút nhưng chỉ cần đọc quen, nói thân quen là các các bạn sẽ nhớ ngày thôi. Ôn tập thì hiện tại tại kết thúc cùng cùng với các cấu tạo ngữ pháp giờ Anh không giống để có thể nói rằng thật hay, viết thật chuẩn nhé!