HỌC PHÍ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ

Học phí chính khóa tại các cơ sở avtr.site (ngoại trừ Riverside, Sala)


Bạn đang xem: Học phí trường tiểu học quốc tế

Học chi phí Chương trình Giáo dục non sông & Chương trình giáo dục Phổ thông Cambridge
Cấp lớpPhí nhập họcPhí đăng kíĐóng 1 lần / nămĐóng 2 lần / nămĐóng 4 lần / năm

Lớp 1

12.000.000

3.000.000

185.680.000

92.840.000

46.420.000

Lớp 2

12.000.000

3.000.000

194.284.000

97.142.000

48.571.000

Lớp 3

12.000.000

3.000.000

202.884.000

101.442.000

50.721.000

Lớp 4

12.000.000

3.000.000

215.788.000

107.894.000

53.947.000

Lớp 5

12.000.000

3.000.000

228.712.000

114.356.000

57.178.000

Học phí tổn Chương trình Giáo dục quốc gia & công tác Tiếng nước anh tế Cambridge
Cấp lớpPhí nhập họcPhí đăng kíĐóng 1 lần / nămĐóng gấp đôi / nămĐóng 4 lần / năm

Lớp 1

Lớp 2

12.000.000

3.000.000

182.836.000

91.418.000

45.709.000

Lớp 3

12.000.000

3.000.000

190.932.000

95.466.000

47.733.000

Lớp 4

12.000.000

3.000.000

203.088.000

101.544.000

50.772.000

Lớp 5

12.000.000

3.000.000

215.240.000

107.620.000

53.810.000


Đóng 1 lần/năm

Đóng lần 1

Đóng lần 2

Đóng lần 3

Đóng lần 4

Đơn giá theo tuần

27.708.000

5.754.000

8.176.000

6.662.000

7.116.000

757.000


Cấp lớp

Sách giáo khoa,

học gắng và chi phí khác

Lệ phí các kỳ thi chuẩn chỉnh quốc tếTập độ lớn nhỏTập độ lớn lớn

Chương trình Giáo dục tổ quốc & chương trình phổ biến Cambridge

Chương trình Giáo dục giang sơn & công tác Tiếng Anh Cambridge

Lớp 1

5.000.000

7.000

13.000

Lớp 2

5.000.000

7.000

13.000

Lớp 3

5.000.000

684.000

7.000

13.000

Lớp 4

5.000.000

684.000

7.000

13.000

Lớp 5

5.000.000

2.355.000

684.000

7.000

13.000


Xem thêm:

Áo thunQuần/VáyÁo thể dụcQuần thể dụcĐồ bơi lội namĐồ bơi nữBaloNónÁo khoác
171.000171.000160.000165.000144.000238.000160.00047.000330.000

Học phầnThời gian họcThời gian tính giá tiền trọn học tập phầnThời gian tính chi phí lẻ học tập phần (*)

I

II

III

IV


Loại

Đóng 1 lần/năm

Đóng lần 1

Đóng lần 2

Đóng lần 3

Đóng lần 4

Đơn giá bán theo tuần

Tuyến 1 (0->2km)

15.289.000

3.219.000

4.426.000

3.621.000

4.023.000

402.000

Tuyến 2 (2.1-> 4km)

24.851.000

5.232.000

7.193.000

5.886.000

6.540.000

654.000

Tuyến 3 (4.1-> 6km)

32.494.000

6.841.000

9.406.000

7.696.000

8.551.000

855.000

Tuyến 4 (6.1-> 8km)

39.184.000

8.249.000

11.343.000

9.280.000

10.312.000

1.031.000

Tuyến 5 (8.1-> 10km)

43.966.000

9.256.000

12.727.000

10.413.000

11.570.000

1.157.000

Tuyến 6 (10.1-> 12km)

48.746.000

10.262.000

14.111.000

11.545.000

12.828.000

1.283.000

Tuyến 7 (12.1-> 14km)

52.564.000

11.066.000

15.216.000

12.449.000

13.833.000

1.383.000


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*