ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

Năm 2021, ngôi trường sĩ quan pháo binh tuyển chọn 182 chỉ tiêu. Mức điểm thừa nhận làm hồ sơ xét tuyển đại học quân sự chiến lược năm 2021 trường Sĩ quan tiền Pháo binh là 16 điểm đối với thí sinh nam miền bắc và 15 điểm đối với thí sinc phái nam miền Nam.

Điểm chuẩn năm 2020 vào trường là 24.4 (Thí sinc nam miền Bắc) và 22.1 (Thí sinc nam miền Nam).

Điểm chuẩn chỉnh trường Sĩ quan liêu Pháo binc 2021 đã có ra mắt ngày 16/9.

*


Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường sĩ quan pháo binh

Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ Quan Pháo Binc năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2021 đúng đắn duy nhất tức thì sau thời điểm ngôi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Trường Sĩ Quan Pháo Binc - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021


Xem thêm:

*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 0 Trường update xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2021. Xem diem chuan truong Truong Si Quan Phao Binch 2021 chính xác nhất trên avtr.site