Điểm Chuẩn Đại Học Xây Dựng 2020

Năm 2020, ngành công nghệ thông tin của Đại học kiến thiết lấy điểm chuẩn tối đa - 24,25, còn lại đa phần 16-19 điểm.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học xây dựng 2020

Theo thông tin chiều 4/10 của Đại học tập Xây dựng, nhiều ngành như nghệ thuật cơ khí, trang bị xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng... Mang điểm chuẩn 16, tức bởi mức điểm sàn.

Công nghệ tin tức cao nhất, kế sẽ là Khoa học máy vi tính 23, con kiến trúc nội thất 22,5. Nhì ngành cùng lấy 21,75 là con kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.

Xem thêm:

Điểm chuẩn chỉnh cụ thể của 23 ngành:

STTNgành/ nhóm ngànhĐiểm trúng tuyển
1Khoa học trang bị tính23
2Công nghệ thông tin24,25
3Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng16
4Kỹ thuật cơ khí16
5Máy xây dựng16
6Cơ giới hóa xây dựng16
7Kỹ thuật cơ điện16
8Kỹ thuật trang bị liệu16
9Kỹ thuật Môi trường16
10Kiến trúc21,75
11Kiến trúc Nội thất22,5
12Kiến trúc công nghệ20,75
13Quy hoạch vùng cùng đô thị16
14Quy hoạch - con kiến trúc16
15Xây dựng dân dụng và Công nghiệp21,75
16Hệ thống chuyên môn trong công trình19,75
17Tin học xây dựng19
18Kỹ thuật xây dựng16
19Xây dựng cầu đường16
20Kỹ thuật nước - môi trường xung quanh nước16
21Kinh tế xây dựng21,75
22Kinh tế và cai quản đô thị20
23Kinh tế và quản lý bất cồn sản19,5

Năm 2020, Đại học tập Xây dựng lấy hai mức điểm sàn 16 và 18 đến 23 ngành đào tạo. Một vài ngành mang điểm 18 tất cả Kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, technology thông tin và khoa học máy tính, còn lại 16. Trường dựng tuyển 3.400 tiêu chuẩn thuộc 23 ngành và siêng ngành đào tạo, bằng với năm 2019.

Điểm trúng tuyển năm kia từ 15 mang đến 21,25, tối đa là technology thông tin. Ngành nghệ thuật xây dựng có điểm chuẩn chỉnh cao máy hai là 19,5. Điểm chuẩn chỉnh thấp độc nhất vô nhị là 15 ở các ngành kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật kiến tạo và chuyên môn môi trường.