Đề thi tốt nghiệp môn văn 2010

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn Ngữ văn 2010-2011 là đề thi môn Ngữ văn, giữa những đề thi trong của kỳ thi tốt nghiệp theo 2 công tác : giáo dục trung học phổ biến và giáo dục đào tạo thường xuyên. Cùng với các học sinh hệ thpt 6 môn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm nay, không tính 3 môn cố định là Toán, Ngữ văn cùng Ngoại ngữ còn có 3 môn là Hóa học, định kỳ sử, Địa lý. Học sinh học theo chương trình giáo dục đào tạo THPT sẽ thi 6 môn: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, Sinh học, Địa lí, Toán, ngoại ngữ; vào đó, những môn: nước ngoài ngữ, đồ gia dụng lí, Sinh học thi theo hiệ tượng trắc nghiệm.

Xem thêm:

Với môn ngoại ngữ, thí sinh buộc phải thi một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Nga, giờ đồng hồ Pháp, tiếng Trung Quốc, giờ đồng hồ Đức, giờ Nhật; thí sinh không theo học hết chương trình trung học rộng rãi hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy – học: thầy giáo dạy môn nước ngoài ngữ thiếu thốn hoặc chưa đạt chuẩn chỉnh trình độ đào tạo, năng lực dạy học tập yếu; việc tiến hành chương trình ko liên tục; học viên là người dân tộc thiểu số, kĩ năng tiếp thu ngoại ngữ yếu hoặc vì chưng chuyển trường phải phải học thay đổi môn ngoại ngữ; những điều khiếu nại về trang thiết bị dạy học, thực hành thực tế tiếng chưa đáp ứng yêu cầu dạy – học… (do người đứng đầu sở GD-ĐT quyết định) thì được thi thay thế sửa chữa bằng môn lịch sử dân tộc (thi theo bề ngoài tự luận).

*

Tải file : tại đâyXem đáp án: trên đâyCác đề thi cùng đợt khác:

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn Địa lí 2010-2011

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn lịch sử 2010-2011

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn Ngữ văn 2010-2011

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn Sinh học tập 2010-2011 mã đề 146

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn Sinh học tập 2010-2011 mã đề 279

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn Sinh học tập 2010-2011 mã đề 385

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn Sinh học tập 2010-2011 mã đề 624

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn Sinh học tập 2010-2011 mã đề 735

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn Sinh học tập 2010-2011 mã đề 918

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ Anh CT chuẩn và cải thiện 2010-2011 mã đề 146

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 381

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn tiếng Anh CT chuẩn chỉnh và nâng cao 2010-2011 mã đề 485

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn tiếng Anh CT chuẩn chỉnh và nâng cao 2010-2011 mã đề 639

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 718

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ Anh CT chuẩn chỉnh và nâng cấp 2010-2011 mã đề 937

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn tiếng Anh hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 283

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 392

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Anh hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 527

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn giờ Anh hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 746

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 815

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ Anh hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 948

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Đức 2010-2011 mã đề 246

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn tiếng Đức 2010-2011 mã đề 514

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ Đức 2010-2011 mã đề 694

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Đức 2010-2011 mã đề 748

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Đức 2010-2011 mã đề 836

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Đức 2010-2011 mã đề 952

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn tiếng Nga CT chuẩn chỉnh và cải thiện 2010-2011 mã đề 257

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Nga CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 354

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn giờ Nga CT chuẩn và nâng cấp 2010-2011 mã đề 482

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn giờ Nga CT chuẩn chỉnh và cải thiện 2010-2011 mã đề 514

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ Nga CT chuẩn chỉnh và nâng cấp 2010-2011 mã đề 635

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ Nga CT chuẩn chỉnh và nâng cao 2010-2011 mã đề 718

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 159

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 268

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 463

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 729

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 851

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ Nga hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 947

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Nhật 2010-2011 mã đề 182

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Nhật 2010-2011 mã đề 296

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ Nhật 2010-2011 mã đề 347

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ Nhật 2010-2011 mã đề 752

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Nhật 2010-2011 mã đề 813

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng Nhật 2010-2011 mã đề 935

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn tiếng Pháp CT chuẩn chỉnh và cải thiện 2010-2011 mã đề 136

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Pháp CT chuẩn và cải thiện 2010-2011 mã đề 486

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ Pháp CT chuẩn và nâng cao 2010-2011 mã đề 517

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ Pháp CT chuẩn chỉnh và nâng cao 2010-2011 mã đề 629

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Pháp CT chuẩn và nâng cấp 2010-2011 mã đề 845

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ Pháp CT chuẩn chỉnh và cải thiện 2010-2011 mã đề 974

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Pháp hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 294

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ Pháp hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 362

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Pháp hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 427

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ Pháp hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 584

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Pháp hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Pháp hệ 3 năm 2010-2011 mã đề 861

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn giờ Trung 2010-2011 mã đề 143

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Trung 2010-2011 mã đề 318

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn tiếng Trung 2010-2011 mã đề 485

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn tiếng Trung 2010-2011 mã đề 573

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Trung 2010-2011 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ Trung 2010-2011 mã đề 864

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn Toán học tập 2010-2011

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn thứ lí 2010-2011 mã đề 139

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn trang bị lí 2010-2011 mã đề 294

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn vật lí 2010-2011 mã đề 347

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn vật dụng lí 2010-2011 mã đề 418

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn đồ dùng lí 2010-2011 mã đề 642

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn thiết bị lí 2010-2011 mã đề 853

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn Địa lí hệ giáo dục tiếp tục 2010-2011

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn lịch sử hào hùng hệ giáo dục liên tiếp 2010-2011

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn Ngữ văn hệ giáo dục tiếp tục 2010-2011

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 368

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn Sinh học hệ giáo dục liên tiếp 2010-2011 mã đề 419

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn Sinh học hệ giáo dục tiếp tục 2010-2011 mã đề 547

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn Sinh học tập hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 726

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn Sinh học hệ giáo dục liên tục 2010-2011 mã đề 852

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn Sinh học tập hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 931

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn Toán học tập hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn đồ dùng lí hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 258

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn trang bị lí hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 427

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn vật dụng lí hệ giáo dục liên tục 2010-2011 mã đề 571

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn thứ lí hệ giáo dục thường xuyên 2010-2011 mã đề 782

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn đồ vật lí hệ giáo dục liên tục 2010-2011 mã đề 816

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn đồ vật lí hệ giáo dục liên tục 2010-2011 mã đề 794

Danh sách đề thi tốt nghiệp trung học nhiều quốc gia

bài viết được ra đời trên đại lý sưu tầm toàn bộ các đề thi tốt nghiêp THPT nước nhà tất cả các môn trên cả nước từ trước đến lúc này do sưu tầm hoặc từ độc giả và những thầy cô đã đóng góp để có thể share cho tất cả chúng ta học sinh trễ này hoàn toàn có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các nội dung bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu như phát hiện nay các chúng ta có thể comment dưới hoặc các bạn có đều đề thi của những tỉnh nên chia sẻ, vui lòng tương tác hoặc gửi bài bác vào email . Xin tình thật cảm ơn.