Đề thi olympic hóa học quốc tế

... Văn uống Thụ-Hòa Bình Bài (OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ 1998) Việc sử dụng đồng vị pchờ xạ y học phân tử nhân tạo thêm gấp hai Các kỹ thuật chiếu xạ bao gồm việc bắn phá địa điểm có phân chia tế bào nhằm tàn phá ... mol % 67Ga; 10,25mg Ga tổng cộng) Sự tổng hợp gali xitrat định lượng; tổng hợp, dược chất pngóng xạ hòa tan 100mL nước Tám sau 67Ga điều chế lần đầu, 1mL dung dịch tiêm vào tĩnh mạch người mắc bệnh ... thông số pha loãng = 9,72.105/105,6 = 9201 Thể tích tiết người bệnh 9,20L Bài (OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ 1999) a) Chuỗi phân chảy thi n nhiên 238U92 → 206Pb82 bao hàm số phân tan anpha beta loạt bước i)...

Bạn đang xem: Đề thi olympic hóa học quốc tế


*

... water after reduction: 0.90 g H2O, i.e 0 .05 mol 0 .05 mol = n(Fe) + n(Fe2O3) (3) By solving equations (1), (2), & (3): n(FeO) = 0.02 mol n(Fe2O3) = 0 .01 mol d) Consumption of acid: Fe + HCl → ... his interest The International Chemistry Olympiad fulfils all preconditions khổng lồ play this role excellently This Đánh Giá of the competition problems from the first twenty International Chemistry ... conditions? SOLUTION The unknown gaseous hydrocarbon has the general formula: CxHy 0 .010 dm 0 .010 n(C x H y ) = = mol −1 22.4 22.4 dm mol Balance of oxygen: - Before the reaction: 70 cm...
*

... c1 α c2 (10 α1 )2 c2 = − α2 − 10 α1 (1) (2) From equations (1) và (2): c1 100 (1 − α1 ) = = 117.6 c2 − 10 α1 b) Ka = 2 (1.0715 × 10 −4 )2 = = 1.78 × 10 4 + −2 0.655 − 1.0715 × 10 c − 10 -5 Ka = 4.4 × 10 -7 HCO- + H2O 2CO3 + H3O+ Ka = 4.7 × 10 -11 HSO2- + H2O SO2- + H3O+ Ka = 1.7 × 10 -2 HPO2- + H2O PO3- + H3O+ Ka = 4.4 × 10 -13 Relative sầu atomic masses: ... = TH INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD, 1975 K a (1 − 10 α1 ) = 5.56 × 10 −3 mol dm-3 (10 α1 )2 c1 6.55 × 10 1 mol dm-3 = = 117.8 c2 5.56 × 10 −3 mol dm-3 THE COMPETITION PROBLEMS FROM THE INTERNATIONAL...
*

... Anthracene MERCAPTANS – THIOPHENOLS n-Amylmercaptan - 126 p-Thiocresol Thiophenol - 169 p-Bromothiophenol 74 - p-Cresol 36 200 o-Nitrophenol 45 - α-Naphthol 94 - Resorcinol 110 - Pyrocatechol 105 ... m(Bi) = = 0.3 215 g 304 g mol−1 Percentage of bismuth (metal D) in the alloy: w (Bi) = 0.3 215 g = 0.2500 = 25.00 % 1.2860 g Composition of the alloy: % Cd = 40, % Sn = trăng tròn, % Pb = 15, % Bi = 25 ... in the alloy: -1 -1 M(Sn) = 118 .7 g mol ; M(SnO2) = 150 .7 g mol m(Sn) M (Sn) = ; m(SnO ) M (SnO ) m(Sn) = 118 .7 g mol−1 × 0.3265 g = 0.2571 g 150 .7 g mol−1 Mass percentage of tin (metal A) in the...
*

... the experimental condition is as follows: 15 CxHy + 120 O2 → 15x CO2 + (15/2)y H2O + <( 1trăng tròn – 15x – (15/4)y> O2 For the residual oxygen: (1) 1trăng tròn /b – 15x – (15/4)y = 67.5 and for the total balance ... 0. 020 mol dm-3 ⇒ 40 = 3K1 2+ 3− = 0 .205 mol dm-3 40 = 1.025 × 10 mol dm -5 3< CaP3O10 > + = 5.135 ×10 mol dm 5- -3 -3 -3 ≡ 37.6 g Na3P3O10 in trăng tròn ... layer l of the solution with 1.0 centimet thickness absorbs 60 percent of -1 the incident luminous intensity Io 3.1 What is the equation relating the extinction khổng lồ the thickness of the absorbing layer?...
*

... Slovakia 545 THE 26 9.65 cm added: TH INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD, 1994 = = 0.01699 pH = 1.77 19 .30 cm added: = 5.710−10 × 50.00.0 × 101019 × 30. 0 × 1050 50 + 19 .30 pH = 5 .30 28.95 cm ... , "reaction goes khổng lồ completion" HL + HCO3 ii) Before: 0.0 030 0.024 After : K a1 0.021 0.0 030 0.0 030 0.021 Buffer: pH ≈ pKa1 + log 0.0 030 = 6.35 + 0.85 = 7.đôi mươi (Control: 1.4 A: KHL = = ... 6.022×10 = 1 .26 10 23 24 24 D = N ln2 / T50% = 1 .26 10 × ln2 / (4.5×10 (y) × 3.16×10 (s/y)) = 6.1.10 Bq 8.4 i) λ = ln / 2.7(d) = 0 .26 d-1 D = D0 e- λ t = 1.0×10 × e ii) 97 Number of – (0 .26 × 6.0)...
... alcohol) 3400-3600 C-H (alkene) 30đôi mươi -310 0 O-H (H-bonded alcohol) 3300 -350 0 C=C 1650-1670 O-H (acid) 2500 -310 0 C-H (alkyne) 3300 C-O 1030-1150 C≡C 2100-2260 NH, NH2 3310 -355 0 C-H (aromatics) 3030 C-N ... constant: R = 8 .314 J mol K –1 –1 = 0.0 8314 L bar mol K –1 °C = 273.15 K 2.1 Calculate ∆H (in kJ) for transformation of 1.00 kg of CaSO4 · H2O(s) lớn hemihydrate CaSO4 ½ H 2O(s) Is this reaction ... 719 THE 31 232 Q = c – (the mass of 4e are included in daughters) = <232.03805 u – 207.97664 u – × 4.00260 u> × 931.

Xem thêm:

5 MeV...
... formula: 100 % –(mass % Ca + mass % Cl) = mass % X 100 % –(52 .36 % + 46.32 %) = 1.32 % X mol % of Ca = 52 .36 mass % / M(Ca) -1 = 52 .36 mass % / 40. 08 g mol = 1.31 mol % mol % of Cl = 46.32 mass % / M ... = 38.7 kilogam day b) Mass of ATP in the human body: Average lifetime: day = 1 440 min = 1 440 –1 day -1 –1 38.7 kg day / (1 440 day ) · = 26.9 g Mass of ATPhường in the body: mtoàn thân = 26.9 g c) What happens ... –2884.6 kJ mol-1 1.2 a) Amount of methane & ethane in m3 natural gas: m = 〉 × V = 0. 740 g dm-3 × 1000 dm3 = 740 g Mav = ∑ x (i )M (i ) i = (0.0024 × 44.01 g mol ) + (0.0134 × 28.02 g mol ) -1 -1...
... problems 1 341 Theoretical problems 1355 42nd IChO 43rd IChO 44th IChO th 45 IChO Practical problems Quantities và their units used in this publication 1402 1424 Preface This publication ... Olympiads st th This Đánh Giá of the competition problems from the 41 45 IChO should serve sầu lớn both competitors & their teachers as a source of further ideas in their preparation for this difficult ... Contents Preface 41 st IChO Theoretical problems 1 141 Practical problems 1174 Theoretical problems 1191 Practical problems 1228 Theoretical problems 1 245 Practical problems...
... sơ cấp? Vì sao? Cho 12 gam NO 14 gam Cl2 vào bình không gian lkhông nhiều Tính tốc độ đầu V1 ứng cùng với thời gian t1, biết số vận tốc 2.10−3 M−1.s−1 Tại 1247 OC, phản nghịch ứng lượng hóa học đến bên trên, vận tốc đầu V 1,6...
... môi trường bao nhiêu? c Lập tế bào năng lượng điện hoá làm việc ssinh hoạt làm phản ứng Hãy viết nửa làm phản ứng anôt catôt Đó tế bào ganvani tuyệt tế bào điện phân? d Tính mức độ điện cồn cực đại tế bào điện hoá độ đậm đặc ion ... Tính sức điện đụng cực lớn tế bào năng lượng điện hoá độ đậm đặc ion hai hỗn hợp Pb2+ 0,2 M Cl- 0,4 M • Thí sinc không thực hiện tài liệu • Giám thị không giải thích thêm 3/3 trang ...
... 1,31 : 1,42 TRNG trung học phổ thông CHUYấN THNG LONG THI TH Ktrần THI CHN HSG QUC GIA LP. 12 trung học phổ thông NM HC 2008 2009 MễN THI: HểA HC Thi gian lm bi: 180 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) PThành Phố Hà Nội HểA HC Vễ C I CNG: (12.0 ... Tagalụz S GIO DC và O TO H NI CHNH THC Kè cổ THI CHN HC SINH GII THNH PH LPhường 12 Nm hc 2011-2012 Mụn thi: Hoỏ hc Ngy thi: 18 10 2011 Thi gian lm bi: 180 phỳt ( thi gm trang) Cõu I (2,5 im) 1/ n cht ... TRNG trung học phổ thông CHUYấN THNG LONG Kè THI HC SINH GII QUC GIA LPhường 12 trung học phổ thông LP. 12 HểA NM HC 2008 2009 KIM TRA S MễN THI: HểA HC HểA HC I CNG Thi gian lm bi: 180 phỳt (Khụng k thi gian phỏt ) Cõu 1: (2.0...
Từ khóa: đề thi olympic hóa học nước ngoài giờ đồng hồ việtđề thi olympic hóa học quốc tếđề thi olympic hóa học thế giới 2014đề thi olympic hóa học nước ngoài 2013đề thi olympic chất hóa học quốc giađề thi olympic toán học tập quốc tếcác đề thi olympic tân oán học tập quốc tếđề thi olympic sinh học tập quốc tế 2010đề thi olympic sinc học quốc tế 2011đề thi olympic sinh học quốc tế 2012đề thi olympic sinc học tập quốc tếđề thi olympic sinc học tập quốc tế 2013đề thi olympic tin học tập nước ngoài 2012đề thi olympic tin học tập thế giới 2011đề thi olympic tin học tập quốc tếBáo cáo thực tập tại nhà thuốc trên Thành phố TP HCM năm 2018Nghiên cứu giúp sự có mặt lớp đảm bảo và năng lực kháng bào mòn của thxay bền thời tiết vào điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namđề thi demo THPTQG 2019 toán thù trung học phổ thông siêng thái bình lần 2 gồm lời giảiGiáo án Sinc học tập 11 bài xích 13: Thực hành phân phát hiện nay diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP. LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý chuyển động học hành của học viên theo hướng trở nên tân tiến năng lực học hành hợp tác và ký kết trên các trường phổ biến dân tộc chào bán trú thị trấn bố chẽ, tỉnh giấc quảng ninhPhát hiện nay xâm nhập dựa trên thuật tân oán k meansNghiên cứu giúp tài năng đo tích điện điện bởi hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm gọi hình thức review khối hệ thống bảo vệ bình yên hệ thống thông tinSngơi nghỉ hữu ruộng đất với kinh tế tài chính NNTT châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXTổ chức cùng hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Tbọn họ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm liền kề việc giải quyết và xử lý cáo giác, tin báo về tù hãm và ý kiến đề xuất khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự cả nước tự trong thực tiễn tỉnh Tỉnh Bình Định (Luận văn uống thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinch học 11 bài 15: Tiêu hóa sinh sống đụng vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: Thực hành vạc hiện tại thở ngơi nghỉ thực vậtGiáo án Sinch học 11 bài xích 14: Thực hành phát hiện tại hô hấp nghỉ ngơi thực vậtChiến lược marketing tại bank Agringân hàng chi nhánh Thành Phố Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP..
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm new Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu mới đăng tóm tắt văn uống bản trong thâm tâm chị em kungfu cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em thuộc bố mẹ đi thăm chiêu tập người thân trong ngày lễ tết Đặc điểm phổ biến và sứ mệnh của ngành ruột khoang thuyết minc về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác vnạp năng lượng từ sự lớp 10 giải bài xích tập vật dụng lý 8 cthị trấn cũ vào phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu con trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi mèo sự cải tiến và phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập vnạp năng lượng học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập Xác Suất những thống kê tất cả giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại dột van lop 8