Đề Thi Minh Họa Môn Sử 2017

Thí sinh theo dõi câu trả lời và giải đáp giải chi tiết đề avtr.site minh họa THPT giang sơn 2017 lần 2 môn Sử trên đây:

Xem đề avtr.site minh họa môn Sử lần hai năm 2017 của cục GD&ĐT tại đây

Hướng dẫn giải đề avtr.site minh họa môn Sử lần 2 năm 2017 - Tải câu trả lời tại đây

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban trình độ avtr.site.com

1.B

2.C

3.C

4.D

5.B

6.B

7.B

8.C

9.A

10.C

11.D

12.D

13.A

14.C

15.B

16.B

17.B

18.A

19.A

20.B

21.B

22.D

23.C

24.C

25.C

26.B

27.C

28.D

29.B

30.D

31.A

32.B

33.D

34.D

35.B

36.A

37.C

38.A

39.D

40.C

Để xem lời giải chi tiết môn Sử của đề avtr.site minh họa lần 2 và những trường thpt khác trên những nước học sinh click vào đây

Theo Thethaohangngay


Bạn đang xem: Đề thi minh họa môn sử 2017

Đề avtr.site thử giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022 - toàn bộ các môn


Đề avtr.site thử tốt nghiệp thpt môn Sử 2022


Đề avtr.site minh họa giỏi nghiệp thpt 2021


*
*
*
*
*
*
*
*

Đề avtr.site thử giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022 - toàn bộ các môn


Đề avtr.site thử xuất sắc nghiệp trung học phổ thông môn Sử 2022


Đề avtr.site minh họa giỏi nghiệp thpt 2021


Viết bình luận: chỉ dẫn giải đề avtr.site minh họa môn Sử lần 2 năm 2017


Xem thêm:

Các tin bắt đầu nhất


Đang quan tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Gửi bài xích tập - có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
avtr.site.COM
ĐIỂM avtr.site
*