Danh Sách Bộ Chính Trị Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Ngày một nửa, tại phiên Bế mạc Đại hội XII, bạn bè Võ Văn Thưởng trọn, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII vẫn report hiệu quả bầu CN sự Bộ Chính trị, Tổng Bí tlỗi, Ban Bí tlỗi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bạn đang xem: Danh sách bộ chính trị việt nam


*
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn quốc khóa XIII.

I - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vẫn bầu 18 bằng hữu Ủy viên Sở Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phụ Trọng, Tổng Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minc Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí tlỗi Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh thành Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên ổn giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minc, Phó Thủ tướng nhà nước, Sở trưởng Bộ Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nên, Bí tlỗi Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Sở Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trộc rạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

11. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn uống Giang, Tổng Tsi mưu trưởng Quân đội Nhân dân cả nước, Thứ đọng trưởng Sở Quốc chống.

Xem thêm:

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án quần chúng. # tối cao

14. Đồng chí Trần Tkhô nóng Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị nước nhà HCM, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân nhóm Nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Sở trưởng Sở Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinc tế Trung ương

18. Đồng chí Đinch Tiến Dũng, Bộ trưởng Sở Tài chính

II- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ thai bạn bè Nguyễn Prúc Trọng, Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội nhà nghĩa cả nước giữ chức Tổng Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban Bí thỏng Trung ương khóa XIII tất cả một số đồng minh Ủy viên Sở Chính trị được Bộ Chính trị phân công tsay đắm gia Ban Bí tlỗi với 5 đồng chí được thai tại Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minch Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Vnạp năng lượng Chiến, Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minc Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minc Khái, Tổng Tkhô hanh tra Chính phủ

IV- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, bao gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

2. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phụ Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Tlỗi cam kết Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn uống phòng Ban Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên ổn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Văn uống Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBquốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn uống Tkiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

V - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vẫn thai bè bạn Trần Cẩm Tú, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII, Bí thỏng Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Từ khóa: Đại hội , Sở Chính trị , Chủ tịch nước , Nguyễn Prúc Trọng , Nguyễn Xuân Phúc , Chính trị , Thủ tướng mạo , Phạm Minh Chính , Vương Đình Huệ , Trần Tuấn Anh , Nguyễn Hòa Bình , Lương Cường , Đinc Tiến Dũng , Phan Vnạp năng lượng Giang , Tô Lâm , Trương Thị Mai , Trần Tkhô nóng Mẫn , Phạm Bình Minh , Nguyễn Văn uống Nên , Nguyễn Xuân Thắng , Võ Vnạp năng lượng Thưởng , Phan Đình Trộc rạc , Trần Cđộ ẩm Tú , Đỗ Vnạp năng lượng Chiến , Bùi Thị Minch Hoài , Lê Minch Hưng , Lê Minh Khái , Nguyễn Trọng Nghĩa , Trần Cđộ ẩm Tú