Đại Học Thương Mại Điểm Chuẩn 2019

STTMã ngànhTên ngànhTổ vừa lòng môn Điểm chuẩn Ghi chú
1TM01Quản trị sale (Quản trị gớm doanh)A00, A01, D0123
2TM02Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)A00, A01, D0123.2
3TM03Quản trị hình thức dịch vụ du lịch cùng lữ hành (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành)A00, A01, D0123
4TM04Marketing (Marketing thương mại)A00, A01, D0124
5TM05Marketing (Quản trị tmùi hương hiệu)A00, A01, D0123.3
6TM06Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng)A00, A01, D0123.4
7TM07Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)A00, A01, D0123.2
8TM09Kế tân oán (Kế tân oán công)A00, A01, D0122
9TM10Kiểm toán (Kiểm toán)A00, A01, D0122.3
10TM11Kinc doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)A00, A01, D0123.5
11TM12Kinc tế thế giới (Kinc tế quốc tế)A00, A01, D0123.7
12TM13Kinh tế (Quản lý gớm tế)A00, A01, D0122.2
13TM14Tài bao gồm - Ngân mặt hàng (Tài bao gồm – Ngân mặt hàng thương mại)A00, A01, D0122.1
14TM16Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng (Tài chính công)A00, A01, D0122
15TM17Thương thơm mại năng lượng điện tử (Quản trị Tmùi hương mại điện tử)A00, A01, D0123
16TM18Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Tmùi hương mại)D0122.9
17TM19Luật kinh tế tài chính (Luật khiếp tế)A00, A01, D0122
18TM20Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương thơm mại)A00, A01, D01, D0322
19TM21Quản trị sale (Tiếng Trung thương mại)A00,A01, D01, D0423.1
20TM22Hệ thống biết tin làm chủ (Quản trị khối hệ thống thông tin)A00, A01, D0122
21TM23Quản trị lực lượng lao động (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp)A00, A01, D0122.5

*

TMA - Trường đại học thương mại

Website chính: tmu.edu.vn/