Các môn thi tốt nghiệp thpt 2020

Những môn tất cả “mức điểm những thí sinh đạt nhất” cao là Toán 7.8, Ngữ văn 7, vật dụng lý cùng Hóa học những 7.75, Địa lý 7.25. Môn giáo dục đào tạo công dân là 8.75. Điểm thi của thí sinh cao hơn thời gian trước là điều đang được dự kiến trước đó, bởi vì kỳ thi năm nay đặt mục tiêu tốt nghiệp thpt là chính. Tuy nhiên, những trường đh hiện vẫn sử dụng hiệu quả thi làm địa thế căn cứ xét tuyển đh nên dự loài kiến điểm chuẩn ở 1 số ít khối sẽ tăng thêm so với năm ngoái.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

3 môn gồm “mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất” phải chăng là nước ngoài ngữ 3.4, lịch sử vẻ vang 4.5 với Sinh học tập 5.25. Cả 3 môn này từ không ít năm nay luôn luôn nằm trong nhóm gồm điểm thi mức độ vừa phải thấp nhất.

*
*
*
*
*

Bạn đang xem: Các môn thi tốt nghiệp thpt 2020

XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 THEO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông NĂM 2021 (Tháng Mười 5, 2021)


Xem thêm:

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông (Tháng Chín 16, 2021)


THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 ĐỐI VỚI PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông (Tháng Tám 20, 2021)


QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC; ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, ĐẠI HỌC VĂN BẰNG nhị HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 (Tháng Sáu 18, 2021)